สบายใจได้กับ

อัตราค่าบริการ

ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

 • ตรวจฟันและใบรับรองแพทย์ ฿100
 • อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน คอมโพสิตเรซิน (Composite Resin) ฿700-800

  ด้านต่อไปด้านละ ฿300

 • อุดชั่วคราว ฿500
 • ฉีดยาชาเฉพาะที่ ฿300
 • รองพื้นโพรงฟัน ฿150
 • Dycal ฿50
 • ขูดหินปูนทั้งปาก (Full Mouth Cleaning) ฿800 - 1,000
 • ถอนฟัน (Tooth Extraction) ฿800-900
 • ถอนฟันยาก (Complicated extraction) ฿900-1,200
 • ผ่าฟันคุด (Wisdom Tooth Extraction) ฿1,500 - 2,500
 • ผ่าฟันคุด โดยกรอกระดูกและแบ่งฟัน (Wisdom Tooth Surgery) ฿2,500 - 4500

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic)

 • จัดฟันคลาสสิค ฿50,000 - 60,000

  ขึ้นกับระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา ความซับซ้อนของการรักษา และอุปกรณ์พิเศษที่ใช้

 • จัดฟันดามอน (Damon Q) ฿69,000 - 89,000

  ขึ้นกับระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา ความซับซ้อนของการรักษา และอุปกรณ์พิเศษที่ใช้

 • จัดฟันเซรามิก (Damon Clear) ฿70,000 - 89,000

  ขึ้นกับระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา ความซับซ้อนของการรักษา และอุปกรณ์พิเศษที่ใช้

 • จัดฟันใส (Invisalign) ฿80,000 - 160,000

  ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นของเครื่องมือ ปริมาณการเคลื่อนที่ของฟัน และแพคเกจที่เลือกใช้

 • จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery) ฿80,000 - 120,000

  ขึ้นกับระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา ตำแหน่งที่ผ่าตัดกระดูกขากรรไกร

 • เครื่องมือกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรในเด็ก (Growth Modification) ฿6,000-12,000
 • เครื่องมือคงสภาพฟัน, รีเทนเนอร์ (Retainer) ฿2,500 - 5,000
 • ถอดเครื่องมือจัดฟัน ฿1,500

ทันตกรรมบูรณะ และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Operative and Cosmetic Dentistry)

 • ปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Anterior Spacing Closer) ฿2,000 - 4,000

  ต่อช่อง

 • วีเนียร์ วัสดุเรซิน (Composite Veneer) ฿3,000 - 4,500

  ต่อซี่

 • วีเนียร์ วัสดุพอซเลน (Porcelain Veneer) ฿10,000 - 13,000

  ต่อซี่

 • ฟอกสีฟันที่คลินิก (In Office Bleaching) ฿5,000 - 8,000

  ขึ้นกับยี่ห้อน้ำยาฟอกสีฟันที่เลือกใช้

 • ฟอกสีฟันที่บ้าน (In Home Bleaching) ฿4,000 - 6,500

  ขึ้นกับความเข้มข้นและจำนวนหลอดของน้ำยาฟอกสีฟัน

ทันตกรรมปริทันตวิทยา (Periodental)

 • เกลารากฟัน (Root Planing) ฿300 - 500

  ราคาต่อซี่

 • ขูดหินปูนและเกลารากฟัน (Scaling and Root Planing) ฿1,000 - 1,500

  ราคาต่อ quadrant

 • ตัดเหงือก (Gingivectomy) ฿1,000 - 1,500

  ราคาต่อซี่ ในกรณีที่ทำหลายซี่พร้อมกันราคาต่อซี่จะลดลง

 • ตัดเหงือกร่วมกับการแต่งกระดูก (Crown Lengthening) ฿2,000 - 3,500

  ในกรณีที่ทำหลายซี่พร้อมกันราคาต่อซี่จะลดลง

 • ตัดเหงือกยึด (Frenectomy) ฿2,500 - 3,000

ทันตกรรมรักษารากฟัน (Root Canal)

 • รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน ฿1,500 - 3,000
 • ฟันหน้า (Front Teeth) ฿3,500 - 4,000
 • ฟันกรามน้อย (Premolar Teeth) ฿5,000 - 7,000
 • ฟันกราม (Molar Teeth) ฿8,000 - 10,000
 • รื้อวัสดุอุดคลองรากฟัน (Re-Treatment) ฿1,000 - 2,000
 • การกระตุ้นให้รากฟันปิด ด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ฿500 - 1,000
 • กรณีเคสยาก คิดเพิ่มจากการรักษาปกติ ฿1,000

  คลองรากตึบตัน / รากโค้ง / C-shape

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Paedodontic Dentistry)

 • ขัดฟัน/เคลือบฟลูออไรด์ ฿400-500

  ต่อครั้ง

 •  อุดฟันน้ำนม ฿700-800

  ต่อซี่

 •  เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ ฿300-400

  ต่อซี่

 •  ถอนฟันน้ำนม ฿600-700

  ต่อซี่

ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontic)

 • ครอบฟัน วัสดุโลหะ (Full metal crown-Non precious) ฿9,000
 • ครอบฟัน วัสดุโลหะ (Full metal crown-Paladium gold) ฿12,000 - 14000
 • ครอบฟัน วัสดุโลหะ (Full metal crown-Semi precious) ฿16,000
 • ครอบฟัน โลหะและพอซเลน (Porcelain fused to metal crown-Non precious) ฿12,000
 • ครอบฟัน โลหะและพอซเลน (Porcelain fused to metal crown-Semi precious) ฿17,000
 • ครอบฟัน เซรามิค (All ceramic crown-IPS E.max) ฿12,000
 • ครอบฟัน เซรามิค (All ceramic crown-Procera) ฿12,000
 • ครอบฟัน เซรามิค (All ceramic crown-3M LAVA) ฿14,000
 • แกนฟัน สำเร็จรูป (Post and core-Prefabricated) ฿3,000
 • แกนฟัน โลหะ (Post and core-Metal cast) ฿4,000
 • ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (APD) 1-3 ซี่ ฿2,500
 • ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (APD) 4 ซี่ ขึ้นไป ฿2,900

  +400 ต่อซี่

 • ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก แบบนุ่ม (Valplast) ฿8,000

  +600 ต่อซี่

 • ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ (RPD) ฿8,000

  +400 ต่อซี่

 • ฟันปลอมทั้งปาก 1 ชิ้น บนหรือล่าง (Upper or Lower CD) ฿8,000
 • ฟันปลอมทั้งปาก (Complete Denture) ฿15,000
 • ซ่อมฟันปลอม / เสริมฐาน (Repair/Reline) ฿1,500
 • ครอบฟันชั่วคราว ฿1,000
 • รื้อครอบ/เดือยฟัน ฿2,000
 • ยึดครอบ/เดือยฟัน ฿500- 1,000
 • ยึดครอบด้วย superbond ฿800-1,000

ทันตกรรมรากเทียม (Implant)

 • รากเทียม (Osstem, Korea) ฿39,000- 45,000

  ราคารวมรากเทียมและครอมฟัน โดยสามารถแบ่งชำระได้ 3-4 ครั้ง

 • ผ่าตัดปลูกกระดูก (ไม่รวมค่าวัสดุ) ฿10,000

  Bone graft

 • ผ่าตัดปลูกกระดูกในไซนัส (ไม่รวมค่าวัสดุ) ฿20,000

  Maxillary Sinus Lift + Bone graft

 • ค่าวัสดุกระดูกเทียม ฿4,000

  Bone graft material

ศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร (Maxillofacial Surgery)

 • ผ่าฟันฝัง (Embeded Tooth Surgery) ฿3,500 -4,500
 • ผ่าตัดเพื่อติดเครื่องมือจัดฟัน (Artificial Eruption) ฿2,500 - 3,500
 • ผ่าตัดปุ่มกระดูก (Alveoloplasty / Torectomy) ฿2,500 - 4,500

เอกซ์เรย์ฟันและกะโหลกศีรษะ (X-ray)

 • เอกซ์เรย์ฟิล์มเล็กในช่องปาก (Periapical X-ray) ฿200
 • เอกซ์เรย์ฟิล์มเล็กในช่องปาก (Bite wing) ฿300
 • เอกซ์เรย์พาโนรามิค (Panoramic X-ray) ฿650
 • เอกซ์เรย์กะโหลกศีรษะด้านข้าง (Cephalogram X-ray) ฿650
 • เอกซ์เรย์กะโหลกศีรษะด้านหน้า (PA Skull X-ray) ฿650
 • เอกซ์เรย์กระดูกข้อมือ (Hand Wrist X-ray) ฿650
WHAT OUR PATIENTS SAY